Política de privacitat

La pàgina web www.adbestudilegal.com (en endavant, la pàgina web) és propietat de Andelo & Navarro Estudi Legal adB, S.L. (en endavant, Estudi Legal adB).

La present política de privacitat té per objecte proporcionar informació sobre com Estudi Legal adB tracta les seves dades personals d’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.


Responsable del Tractament

El Responsable del Tractament de les seves dades personals és Andelo & Navarro Estudi Legal adB, S.L. amb CIF B-67269217 amb domicili al carrer Laureà Miró, número 290, baixos 1 d’Esplugues de Llobregat (08950), telèfon 93 473 71 08 i correu electrònic administracio@adbestudilegal.com.


És obligatori facilitar totes les dades?

Quan es sol·liciten dades per tramitar l’acció desitjada, s’informarà del caràcter necessari de les dades que es consideren imprescindibles. Si no es faciliten les dades obligatòries, no serà possible tramitar la sol·licitud efectuada.


Com pot exercir els seus drets?

Quan el tractament de les seves dades personals estigui basat en el seu consentiment podrà revocar l’autorització que va donar en qualsevol moment dirigint-se per escrit a l’adreça de correu electrònic administracio@adbestudilegal.com o per correu postal al carrer Laureà Miró, número 290, baixos 1 d’Esplugues de Llobregat (08950).

Pot exercir els seu drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació del tractament dirigint-se per escrit a l’adreça de correu electrònic administracio@adbestudilegal.com o per correu postal al carrer Laureà Miró, número 290, baixos 1 d’Esplugues de Llobregat (08950).

En qualsevol cas, la seva sol·licitud haurà d’anar acompanyada de fotocopia del seu Document Nacional d’Identitat, passaport o document legal vàlid que l’identifiqui. Estudi Legal adB l’informarà sobre les actuacions derivades de la seva petició en el termini d’un mes. En cas de tractar-se de sol·licituds especialment complexes, es pot ampliar el termini dos mesos més (per tant, fins a un màxim de tres mesos), sempre informant de l’ampliació del termini dins el primer mes.

Si considera que no hem donat una resposta adient a la seva sol·licitud, pot presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

© 2023. adB Estudi legal. Política de Privacitat  |  Avís Legal  |