Avís Legal

1. Dades identificadores del titular del Portal


ANDELO & NAVARRO ESTUDI LEGAL ADB, S.L. és titular del domini web www.adbestudilegal.com.
Denominació social: ANDELO & NAVARRO ESTUDI LEGAL ADB, S.L. (En endavant “ADB Estudi Legal”)
NIF: B67269217
Domicilio social: C/ Laureà Miró, 290, baixos 1, 08950 Esplugues de Llobregat
Correu electrònic: administracio@adbestudilegal.com.
Telèfon: 93 473 71 08
Inscrita en el Registre (Mercantil / Públic): Tom: 46534 Foli: 63 Full: 523072 Inscripció 1 en data 14 d’agost de 2018.


2. Objecte de les condicions d’ ús

Els diferents continguts de la pàgina web www.adbestudilegal.com tenen un caràcter estrictament informatiu, no constituint en cap cas un assessorament ni una relació professional respecte de l’ Usuari. El contingut de la pàgina web té la funció estricta d’ informar i donar a conèixer els serveis i especialitats del despatx. La informació publicada a la pàgina web en cap cas constitueix un assessorament, opinió professional o similars. La utilització de la pàgina web, incloent l’accés, concedeix la condició d’Usuari, sent aquest el responsable exclusiu de la utilització de la pàgina web.


3. Contingut del web

ADB Estudi Legal es reserva el dret de modificar els continguts i la informació de la pàgina web sense preavís als Usuaris, entenent-se la publicació a la pàgina web com a suficient a aquests efectes.

Els enllaços d’aquesta pàgina web poden reconduir l’Usuari a pàgines web gestionades per tercers, no sent responsabilitat d’ADB Estudi Legal l’estat d’aquestes pàgines webs ni pel seu contingut ni la seva legalitat. Tampoc es fa responsable ADB Estudi Legal de la legalitat de les pàgines de tercers que puguin reconduir o vincular a la present pàgina web.

Correspon a l’ Usuari disposar de les eines adequades per a la protecció i tractament dels danys informàtics, no sent ADB Estudi Legal responsable de qualsevol dany derivat d’ això.

4. Propietat Intel·lectual

ADB Estudi Legal es reserva tots els drets sobre els continguts gràfics i text de la pàgina web o els continguts publicats en la mateixa. Els Usuaris en cap cas poden entendre cedits cap dels drets d’explotació en matèria de propietat intel·lectual reconeguts per la normativa vigent.


5. Legislació aplicable i jurisdicció competent

El contingut del present Avís Legal s’ interpretarà d’ acord amb la normativa espanyola, incloent aquells aspectes que no s’ estableixin específicament en l’ Avís.

En cas de controvèrsia, els Jutjats i Tribunals competents seran els del domicili d’ ADB Estudi Legal, llevat que la normativa vigent estableixi el contrari.

© 2023. adB Estudi legal. Política de Privacitat  |  Avís Legal  |